Opleidingen

Stagiaires beëdigd vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2018

Lokale opleidingsvereisten ex art 3.10 van de Verordening op de Advocatuur

Pleitoefening:
Er moet een voldoende worden behaald voor actieve deelname aan een pleitoefening of de oostelijke pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie;

Verplicht
3 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd meet 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord;
1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
1 opleidingspunt te behalen door het van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;
2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;
1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank voorafgaand aan de beëdiging

Keuze:
2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij een deurwaarder: 2 punten;
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;
2 punten te behalen door bijwonen van een of meer door de RvO goedgekeurde Jonge Balie- of overige activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het bijwonen van een extra (vierde) door de Jonge Balie georganiseerde pleitoefening of het bijwonen van een extra (derde) door de Jonge Balie georganiseerde lezing.