Opleidingsvereisten

Lokale opleidingsvereisten

Naast de landelijke verplichte Beroepsopleiding Advocaten vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten zijn er ook lokale opleidingsvereisten waaraan de advocaat-stagiaire moet voldoen. De lokale opleidingsactiviteiten en de verplichte deelname aan een pleitoefening moeten bijdragen aan de professionele vorming en de ontwikkeling van de vaardigheden van de advocaat-stagiaire. Afhankelijk van de datum van beëdiging kunnen de opleidingsvereisten verschillen. Op de verschillende pagina’s kunt u zien aan welke opleidingsvereisten u moet voldoen.