Opleidingen

Stagiaires beëdigd na 1 mei 2023

Lokale opleidingsvereisten ex art 3.10 van de Verordening op de Advocatuur

Pleitoefening:
Er moet een voldoende worden behaald voor actieve deelname aan een pleitoefening of de oostelijke pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie Zwolle;

10 opleidingspunten:
1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;
1 punt te behalen door het bijwonen van de Weerbaarheidstraining (basistraining en intervisie);
1 punt te behalen door het volgen van een stage bij een deurwaarder (uitsluitend bij een kantoor waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie Zwolle);
2 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;

Keuzepunten: 2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;
OF 2 punten te behalen door het bijwonen van een door de RvO goedgekeurde activiteiten:
– een extra pleitoefening: 1 punt;
– een extra Jonge Balie lezing: 1 punt;
– het bijwonen van het Jonge Balie congres (inhoudelijk deel): 1 punt.

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur. Voor het volgen van een stage worden 1 tot 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de stage.
Voor het bijwonen van het Jonge Balie congres wordt 1 punt toegekend voor het inhoudelijke deel, onafhankelijk van de duur van het congres.

Voor het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank, voorafgaand aan de beëdiging, wordt geen punt toegekend. Dit is echter wel een verplicht onderdeel. Hetzelfde geldt
voor de kennismakingsbijeenkomst met de deken en de portefeuillehouder opleidingen van de raad van de orde Overijssel.