Opleidingen

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2020

Lokale opleidingsvereisten ex art 3.10 van de Verordening op de Advocatuur

Pleitoefening:
Er moet een voldoende worden behaald voor actieve deelname aan een pleitoefening of de oostelijke pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie;

10 opleidingspunten:
1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank voorafgaand aan de beëdiging;
1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;
1 punt te behalen door het volgen van een stage bij een deurwaarder (uitsluitend bij een kantoor waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie);
2 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;

Keuzepunten: 2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;
OF 2 punten te behalen door het bijwonen van een door de RvO goedgekeurde activiteiten:
– een extra pleitoefening: 1 punt;
– een extra Jonge Balie lezing: 1 punt;
– het bijwonen van het Jonge Balie congres (inhoudelijk deel): 1 punt.

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur. Voor het volgen van een stage worden 1 tot 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de stage. Voor het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank wordt 1 punt toegekend, onafhankelijk van de duur van de bijeenkomst. Voor het bijwonen van het Jonge Balie congres wordt 1 punt toegekend voor het inhoudelijke deel, onafhankelijk van de duur van het congres.