Commissies

Onze commissies

Binnen de Jonge Balie Zwolle zijn verschillende commissies actief. Hier vindt u informatie over (de taken van) deze commissies.

Opleidingencommissie

De opleidingencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de pleitoefeningen, de politiestage en de deurwaardersstage. Mocht u vragen hebben dan kunt u uw vragen mailen naar opleidingen@jongebaliezwolle.nl.

Lustrumcommissie

De lustrumcommissie zal zich in de loop van het jaar bezig houden met het organiseren van festiviteiten ter viering van het lustrum van de Jonge Balie Zwolle.

Kascommissie

De kascommissie controleert de boekhouding van de vereniging.