Lokale opleidingspunten

Lokale opleidingsvereisten ex art 3.10 (oud) van de Verordening op de Advocatuur

Pleitoefening:
4 punten te behalen door actieve deelname aan een pleitoefening of de oostelijke pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie;

Overige 10 opleidingspunten:

Stagiaires beëdigd voor 1 januari 2016:
Verplicht

3 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
1 opleidingspunt te behalen door het van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;
2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;

Keuze:
2 punten te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij een deurwaarder: 2 punten;
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;
2 punten te behalen door bijwonen van een of meer door de RvO goedgekeurde Jonge Balie- of overige activiteiten 1 punt te behalen door
– het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank
– het bijwonen van een extra (derde) door de Jonge Balie georganiseerde lezing

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2016 en voor 1 januari 2018
Verplicht

3 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd meet 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord;
1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
1 opleidingspunt te behalen door het van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;
2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;
1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank voorafgaand aan de beëdiging

Keuze:
2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij een deurwaarder: 2 punten;
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;
2 punten te behalen door bijwonen van een of meer door de RvO goedgekeurde Jonge Balie- of overige activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het bijwonen van een extra (vierde) door de Jonge Balie georganiseerde pleitoefening of het bijwonen van een extra (derde) door de Jonge Balie georganiseerde lezing.

Lokale opleidingsvereisten ex art 3.10 van de Verordening op de Advocatuur

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2018:

Pleitoefening:
Er moet een voldoende worden behaald voor actieve deelname aan een pleitoefening of de oostelijke pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie;

10 opleidingspunten:
2 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;
2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;
1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank voorafgaand aan de beëdiging;
1 punt te behalen door het volgen van een stage bij een deurwaarder (uitsluitend bij een kantoor waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie);
2 punten: te behalen door het volgen van een stage bij de politie (uitsluitend bij de politie waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie).

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur.
Voor het volgen van een stage worden 1 tot 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de stage.
Voor het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank wordt 1 punt toegekend onafhankelijk van de duur van de bijeenkomst.