Lokale opleidingspunten

Lokale opleidingsvereisten ex art 3.10 van de Verordening op de Advocatuur

Pleitoefening:
4 punten te behalen door actieve deelname aan een pleitoefening of de oostelijke pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie;

Overige 10 opleidingspunten:

Verplicht:
3 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de oostelijke pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
3 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;
1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiaire is aangesloten;

Keuze:
2 punten te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
– het volgen van een stage bij een deurwaarder: 2 punten;
– het volgen van een stage bij de politie: 2 punten;
2 punten te behalen door bijwonen van een of meer door de RvT goedgekeurde Jonge Balie- of overige activiteiten

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur.
Voor het volgen van een stage worden 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de stage.