Landelijke Jonge Balie

De SJBN is de belangenbehartiger voor jonge advocaten in Nederland. De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie Verenigingen en de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (Dialogue & CPO) en andere relevante organisaties die zich richten op (jonge) advocaten. Daarnaast organiseert de SJBN op landelijk niveau activiteiten voor advocaat-stagiaires, advocaat-medewerkers en advocaat-ondernemers.

De SJBN is dé gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten voor zover het de belangen van de jonge advocaat in Nederland betreft. Vooral waar het de Beroepsopleiding Advocatuur aangaat maakt de SJBN zich hard voor de belangen van de jonge advocaat. De SJBN inventariseert de ervaringen van advocaat-stagiaires met de Beroepsopleiding Advocatuur door onder meer de ‘klankbordgroepen’ die halfjaarlijks worden samengesteld uit de nieuwe lichtingen van de Beroepsopleiding. Mocht je willen deelnemen aan een klankbordgroep, meer informatie willen over de klankbordgroepen of jouw ervaringen met de Beroepsopleiding Advocatuur willen delen dan kun je een e-mail sturen naar opleidingen@sjbn.nl