Pleitwedstrijd 20-09-19

Beste leden van de Jonge Balie,

Bij deze nodigen wij jullie uit voor de pleitoefening die staat gepland voor vrijdag 20 september a.s.

De planning is:

–           aanwezigheid 14:45 uur

–           aanvang pleitoefening 15:00 uur

–           casus A 15:00 – 15:45 uur

–           casus B 15:45 – 16:30 uur

–           bekendmaking winnaar 16:45 uur

–           vanaf 17.00 uur de borrel bij café Het Refter (Bethlehemkerkplein 35a)

Locatie: rechtbank Zwolle, Schuurmanstraat 2.